top of page
Kinderen

 

 

 

In onze moderne maatschappij hebben kinderen

nood aan geborgenheid en veiligheid.

 

Echtscheiding, samengestelde gezinnen, verlies van een dierbare,

verhuizen, veranderen van school, gepest worden, enz.

kunnen kinderen uit evenwicht brengen.

 

Het niet begrijpen van- of verkeerd geplaatste

gevoelens en emoties kan leiden tot onhandelbaar gedrag.

 

Depressieve neigingen, schoolmoeheid, slaap- en/of eetproblemen,

pestgedrag, liegen, geen zin meer hebben in ... vloeien hier uit voort.

 

Ons doel:

 

Kinderen terug:

  •   in evenwicht brengen

  •   te komen tot een innerlijke rust en kracht

  •   zelfvertrouwen en geloven in eigen kunnen

  •   sterker in het leven te staan

  •   betere schoolresultaten behalen enz

 

Mental Coaching Kinderen

Enkel op afspraak 0475/476.956

bottom of page