top of page

Algemene voorwaarden

Door in te schrijven voor een individuele sessie, activiteit, workshop, cursus, vakopleiding, aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

 

Het bedrag per individuele sessie dient integraal betaald te worden wanneer deze afspraak (individuele sessie) niet geannuleerd werd 24 uur voor de geplande data en uur.

 

Daar de inschrijvingen per activiteit, workshop, cursus, vakopleiding beperkt zijn tot maximum 10 deelnemers, dient men schriftelijk te annuleren (per e-mail t.a.v. Zonnestreel en is dit slechts kosteloos mogelijk tot 4 weken vóór de aanvang van de cursus/activiteit).

 

Bij annulering (steeds schriftelijk per e-mail t.a.v. Zonnestreel) tussen drie tot twee weken vóór de start van de gekozen opleiding/activiteit gelden volgende regels:

  • Wordt het betaalde bedrag terug betaald met aftrek van 10% onkosten (met een minimum van 15 Euro).

 

Bij annulering (steeds schriftelijk per e-mail t.a.v. Zonnestreel) op minder dan twee weken vóór de start van de gekozen opleiding/activiteit gelden volgende regels:

 

Bij kortlopende opleidingen/activiteiten (tot 8 sessies):

  • het volledige inschrijvingsgeld blijft integraal verschuldigd.

 

Bij langlopende opleidingen (van meer dan 8 sessies):

  • annulering tot uiterlijk vóór de 2de lesdag is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

  • Vanaf de 2de lesdag is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.

 

Bij langlopende opleidingen (verspreid over verschillende lesjaren):

  • annulering tot uiterlijk vóór de 2de lesdag van het 1ste leerjaar is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd (+ de betaling van de overige voorziene lesjaren).

  • Vanaf de 2de lesdag is het inschrijvingsgeld voor de volledige opleiding integraal verschuldigd.

 

Er kunnen geen inschrijvingsgelden terugbetaald worden bij een annulering na 10 werkdagen na de start van de opleiding of activiteit.

 

Zonnestreel heeft steeds het recht om een geplande cursus/activiteit te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven deelnemers het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.

 

Belangrijk: BTW plichtige(n) met een geldig BTW/Onderneming nummer zijn verplicht een factuur te vragen. Facturen worden omwille van boekhoudkundige redenen niet meer aangemaakt drie weekdagen na aanvang van een cursus of betaling van een sessie/massage enz. Voor particulieren is een betalingsbewijs- formulier het enige geldende bewijs van betaling/deelname.

 

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 35 €.

Privacy

Zonnestreel geeft geen enkele informatie door aan anderen, ook niet voor commerciële doeleinden, over individuele klanten en/of deelnemers van cursussen/activiteiten. De informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, BTW-nummer worden in een kluis bewaard gedurende de opleiding en de wettelijk bepaalde tijd die nodig is voor de administratie voor de  boekhouding, belastingdiensten enz. Nadien worden deze gegevens vernietigd.

 

Disclaimer

 

Zonnestreel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.

 

Zonnestreel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

 

De deelnemer neemt kennis van het feit dat Zonnestreel, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de lessen.

 

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbank van Mechelen-België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.

 

Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbank van Mechelen-België.

Zonnestreel, ’S Gravenhagestraat 28, 2220 Heist-op-den-Berg, België.

www.zonnestreel.be- info@zonnestreel.be

bottom of page