top of page

Disclaimer

 

Zonnestreel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst. Wij behouden tevens het uitdrukkelijk recht om de informatie op deze website op elk ogenblik te wijzigen.

 

Zonnestreel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

 

De deelnemer neemt kennis van het feit dat Zonnestreel, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de lessen.

De aanwezige links op deze website naar webpagina's en/of websites van derden en andere partijen hier melden wij dat we op geen enkele manier aansprakelijk zijn of kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of kenmerken ervan daar we geen enkele zeggenschap hebben over de inhoud of kenmerken van deze webpagina's of website's. De aanwezigheid en het plaatsen van de links op deze website houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud, informatie, adviezen van deze webpagina's en/of websites.

Wij maken geen gebruik van cookies.

Het is niet toegestaan om de informatie, intellectuele eigendom, afbeeldingen foto's, film die op deze website aangeboden worden te gebruiken in welke vorm dan ook, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbank van Mechelen-België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.

 

Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbank van Mechelen-België.

Zonnestreel, ’S Gravenhagestraat 28, 2220 Heist-op-den-Berg, België.

 

www.zonnestreel.be

bottom of page